Sorry, the Koh Ngai (Koh Ngai Resort) - Koh Phi Phi (Tonsai Pier) service is no longer available with Direct Ferries.

Koh Ngai (Koh Ngai Resort) Koh Phi Phi (Tonsai Pier) Alternatives